Bör barn lyssna på ljudböcker eller läsa fysiska böcker?I takt med teknikens inträde och allt större betydelse i våra liv kommer lösningar som kompletterar eller till och med ersätter tidigare vanor. Ljudboken och e-boken är två tydliga exempel på fenomenet. I stället för den vanliga, fysiska boken som man håller i handen och läser kan man nu i stället läsa antingen via datorn, telefonen eller en läsplatta – eller lyssna till en inläst version av boken. Men hur bra är det att välja bort den vanliga boken? Och vilket är bäst för barn?

Mother and son playing with digital tablet

I frågans svar råder delade meningar. Några menar att det underlättar för många barn och barnfamiljer medan andra hävdar att ljudboken förstör den traditionella lässtunden. Hur det än må ligga till så visar undersökningar att det är endast 35 % av föräldrarna i Sverige som dagligen läser för sina barn. Kan ljudboken underlätta och finnas till hands för fler barns kulturella och språkliga utveckling så måste det vara till fördel, men man kan kanske kombinera det med att sitta tillsammans för närhetens och gemenskapens skull. Fördelen att läsa tillsamman är att man kan stanna upp, reflektera och diskutera innehållet. Om föräldern är närvarande så kan man göra det även med ljudboken. Genom att stanna upp, fråga barnet om vad som hittills hänt, vad de tror kommer hända härnäst i berättelsen eller vad de tycker är bra och mindre bra så hjälper du till att utveckla ett kritiskt tänkande hos barnet. Barnet får även hjälp att utveckla sitt språk och sin analytiska förmåga, samt kreativitet. Allt detta på ett roligt och för barnet spännande sätt med hjälp av den naturliga nyfikenheten som finns.

En ljudbok är dessutom en utmärkt underhållning för barnet vid exempelvis långa bilresor eller andra tillfällen där barnets tålamod prövas. Utbudet av ljudböcker för barn blir hela tiden större och passar en stor skara barn med olika intressen och smaker. Ljudböcker kan köpas antingen som styckvis eller att man skaffar ett abonnemang och får tillgång till nästintill obegränsat med böcker. Vissa företag erbjuder dessutom gratisversioner eller gratis provperioder. Intresset och marknaden för ljudböcker växer hela tiden. Svenska Dagbladet skriver om fenomenet och att försäljningen av ljudböcker för barn ökar särskilt mycket inför semestern. Det visar att många föräldrar har upptäckt fördelarna och tjusningen med att låta barnen lyssna till roliga, spännande och intressanta berättelser medan du exempelvis sitter bakom ratten på väg mot semestermålet.

Leave a Reply

bookshelf